Logo for Youth City Future Lab

Hele tanken med Ungekonferencen er at det er de unge, der har det bedste bud på, hvad der skal til for at de kan være med til at ændre verden, så vi blandt andet kan leve op til FN’s 17 Verdensmål.

Ungdomsskolernes Senater i UngiAarhus har udvalgt otte tematikker, som i foråret 2021 bliver omdrejningspunktet for hverdagsaktivistiske handlinger, som alle unge inviteres til at bidrage til med refleksioner, ideer, videndeling om konkrete tiltag etc.

På denne side kan I løbende hente materiale så I også kan understøtte jeres unge til at blive en del af denne bevægelse.

Hent inspiration på vores Instagramprofil eller ved at følge #YCFLmovement på instagram

Materialer

Tidslinje for YCFL på engelsk (pdf)
Uddybet tidsplan for Aarhus (pdf)
De otte tematikker (pdf)
Projektværktøj i A1 (pdf)
Projektværktøj i A3 (pdf)

Læs mere på ungnord.com