• Skæring-Skødstrup-Sølyst
  • Elsted-Lystrup-Hjortshøj
  • Hårup-Lisbjerg-Trige-Elev
  • Ellevang-Vorrevang

I UngiAarhus NORD stræber vi efter at skabe den allerbedste fritid for børn og unge, uanset hvem de er, hvor de er, og hvad de kan.

Vores voksne er kompetente og har et stort nærvær, når vi lytter til og taler med børn og unge, og når vi motiverer dem til at mestre deres eget liv.

I vores klubber, på vores legepladser og i Ungdomsskolen er vi i en evig udvikling. Vores rammer og miljøer er ikke statiske – vi udvikler os ud fra det, børn og unge har brug for. Det betyder blandt andet, at vi har fokus på, at de får en god digital dannelse, så de kan begå sig sikkert i deres onlineliv.

Vi ved, at fritiden har værdi i sig selv, og gennem den hjælper vi børn og unge til at blive bedre og dygtigere. Det gør vi blandt andet gennem OCN (Open College Network), Ung-til-Ung-arbejdet og på det personlige og sociale plan. 

Aarhus Kommune har en Børn og Ungepolitik og en Fritids- og Ungdomsskoleplan, som vi i UngiAarhus NORD står på. Når vi har vores fundament i orden, bliver der plads til, at vi kan møde børn og unge dér, hvor de er i deres liv – uanset om det er, når det går godt, eller tingene er svære.

I UngiAarhus NORD arbejder vi sammen med erhvervslivet og Ungdommens Uddannelsesvejledning om Ung i Erhverv, mens vi også har fokus på de sårbare unge. Vi tror på, at vi sammen med børn, unge, forældre og samarbejdspartnere skaber den gode fritid for alle. 

 

Formand: Thomas Stubbe Teglbjærg, Århus Forældreorganisation - tst@aafo.dk
Næstformand: Camilla Jørgensen, Lystrup Svømning - cj@lystrupsvoemning.dk

Øvrig bestyrelse
Jeanette Baagø, Fællesrådet 8541
Mikkel Jung, DGI Østjylland
Marianne Falck, medarbejderrepræsentant
Anton Kirkeby, medarbejderrepræsentant
Pernille Burmeister, forældrerepræsentant
Nicolai Madsen, forældrerepræsentant
Liva Kaae, ungerepræsentant
Rikke Jensen, ungerepræsentant
Sara Iversen, ungerepræsentant
Lasse Hjenrøe, ungerepræsentant

Læs mere om at være med i en af vores bestyrelser (pdf)
Her kan du læse mere om valg til bestyrelser og råd i UngiAarhus (pdf)

Mangler du noget? Vil du gerne stable et event på benene eller starte et kursus i CS:GO eller graffitimaling? Eller har du en idé til et kursus, en workshop, et projekt eller en aktivitet, som ikke allerede tilbydes? Så meld dig til dit lokale SENAT.

Aarhus er opdelt i fem områder: SYD, SYDVEST, ØST, VEST og NORD.
Hvert område har sit eget SENAT, som er en form for baggrundsgruppe til Børne- og Ungebyrådet. Senaterne arbejder med events, aktiviteter, projekter og meget andet i og for børn og unge i Aarhus. Her er det meningen, at børn og unge skal opleve medborgerskab og bruge det - samt deltage og inkludere hinanden i fællesskaber.

Senatet er et ungdomsskolehold, som alle (mellem 7. klasse og 18 år) kan melde sig til. Det mødes jævnligt og holder møder med spændende dagsordener. Der vil være seje oplægsholdere undervejs i forløbet til at give input til projekter, arrangementer og meget andet. Det lokale senat arbejder med idéer og forslag, som kan tilgodese den brede del af de unges ønsker i distriktet, men naturligvis også helt lokale ønsker og forslag til ungdomsskolebestyrelsen.

Fra senaterne vælges der hvert år et Børne- og Ungebyråd bestående af 31 unge, som holder møder på Rådhuset cirka hver sjette uge. Valget foregår på demokratisk vis med et rigtigt valg i uge 40, hvor alle unge i Aarhus kan stemme på deres personlige favorit. Alle kandidater skal have lavet en valgvideo. I Børne- og Ungebyrådet er det mere politiske emner, der er på dagsordenen end i senaterne.

Sammen tager både senaterne og Børne- og Ungebyrådet på flere ture i løbet af året. De sidste år har vi været på ture tur til for eksempel Riga, Bruxelles og København, og efterhånden er det blevet en tradition at tage til Folkemødet på Bornholm i juni. Nogle af turene er der egenbetaling på, mens turen til Bornholm er helt gratis. Når vi er afsted på tur, er der tovholdere med fra de forskellige områder, som kan kontaktes ved spørgsmål. Tilmelding er efter ”først-til-mølle-princippet.”

Arbejdet i både senaterne og Børne- og Ungebyrådet er upartisk.

For yderligere information kontakt den lokale Ungdomsskolekoordinator:

ØST/VEST: Casper Husted på +45 41 85 71 33 eller pr. mail cash@aarhus.dk
NORD: Jonas Steinmetz på +45 41 85 68 88 eller pr. mail jons@aarhus.dk
SYD/SYDVEST: Michael Dam på +45 21 46 66 78 eller pr. mail mird@aarhus.dk


UngiAarhus er din mulighed for at lave spændende aktiviteter, fordybe dig i interesser, knytte venskaber for livet, blive klogere på verden - og i det hele taget have det sjovt sammen med andre.

Publikationer