Vores fokus er altid på at børn og unge får lige det tilbud, de har brug for.

Vi ser altid fremad og udvikler vores fritids- og ungdomsskoledistrikt, så børn og unge kan udnytte deres fulde potentiale. Vi stræber altid efter at løfte kvaliteten af vores tilbud, og vi arbejder altid på at udvikle vores fysiske rammer, så vi skaber attraktive miljøer for vores nuværende og fremtidige medlemmer.

For at vi kan lykkes med det, har vi de bedste rammer for den gode fritid. Vi har kompetente pædagoger og andre voksne, der er nærværende, og som motiverer børn og unge til at mestre det, de gør – ikke kun i de enkelte opgaver; men også i livet.

UngiAarhus SYD er til for børn og unge i Tranbjerg, Kolt, Hasselager, Holme, Rundhøj, Skåde, Kragelund, Mårslet, Solbjerg, Beder og Malling. Og vi har vores rødder i Børn- og Ungepolitikken og Fritids- og Ungdomsskoleplanen.

Vi skaber den gode fritid sammen med børn og unge.

Formand: Helle Degn, Tranbjerg børnenes Venner - helledegn@hotmail.com
Næstformand:
Nadia Ahmed, Medborgerne - nadia_aim@hotmail.com

Øvrige medlemmer:
Anne-Lene Wähling, Alboa
Lone Jensen, medarbejderrepræsentant, Højbjerg
Mads Voegler, medarbejderrepræsentant, Ungdomsskolen 
Heino Hermann, medarbejderrepræsentant, Beder (suppleant)
Thomas Batting, forældrerepræsentant, Holme Vestergård
Marie Danø, forældrerepræsentant, Beder Fritidsklub
Mikkel og Bahaa, ungerepræsentanter

Læs mere om at være med i en af vores bestyrelser (pdf)
Her kan du læse mere om valg til bestyrelser og råd i UngiAarhus (pdf)

Bestyrelsesreferater 2022

Bestyrelsesreferater 2021

 

Bestyrelsesreferater 2020

 

Bestyrelsesreferater 2019

Mangler du noget? Vil du gerne stable en event på benene eller starte et kursus i CS:GO eller graffitimaling? Eller har du en idé til et kursus, en workshop, et projekt eller en aktivitet, som ikke allerede tilbydes? Så meld dig til dit lokale SENAT.

Aarhus er opdelt i fem områder: SYD, SYDVEST, ØST, VEST og NORD.
Hvert område har sit eget SENAT, som er en form for baggrundsgruppe til Børne- og Ungebyrådet. Senaterne arbejder med events, aktiviteter, projekter og meget andet i og for børn og unge i Aarhus. Her er det meningen, at børn og unge skal opleve medborgerskab og bruge det - samt deltage og inkludere hinanden i fællesskaber.

Senatet er et ungdomsskolehold, som alle (mellem 7.klasse og 18 år) kan melde sig til. De mødes jævnligt og holder møder med spændende dagsordener. Der vil være seje oplægsholdere undervejs i forløbet til at give input til projekter, arrangementer og meget andet. Det lokale senat arbejder med idéer og forslag, som kan tilgodese den brede del af de unges ønsker i distriktet, men naturligvis også helt lokale ønsker og forslag til ungdomsskolebestyrelsen.

Fra senaterne vælges der hvert år et Børne- og Ungebyråd bestående af 31 unge, som holder møder på Rådhuset ca. hver sjette uge. Valget foregår på demokratisk vis med et rigtigt valg i uge 40, hvor alle unge i Aarhus kan stemme på deres personlige favorit. Alle kandidater skal have lavet en valgvideo. I Børne- og Ungebyrådet er det mere politiske emner, der er på dagsordenen end i senaterne.

Sammen tager både senaterne og Børne- og Ungebyrådet på flere ture i løbet af året. De sidste år har vi været på ture tur til fx Riga, Bruxelles og København og efterhånden er det blevet en tradition at tage til Folkemødet på Bornholm i juni. Nogle af turene er der egenbetaling på, mens turen til Bornholm er helt gratis. Når vi er afsted på tur, er der tovholdere med fra de forskellige områder, som kan kontaktes ved spørgsmål. Tilmelding er efter ”først-til-mølle-princippet.”

Arbejdet i både senaterne og Børne- og Ungebyrådet er upartisk.

For yderligere info kontakt den lokale Ungdomsskolekoordinator:

ØST/VEST: Casper Husted på +45 41 85 71 33 eller pr. mail cash@aarhus.dk
NORD: Jonas Steinmetz på +45 41 85 68 88 eller pr. mail jons@aarhus.dk
SYD/SYDVEST: Michael Dam på +45 21 46 66 78 eller pr. mail mird@aarhus.dk


UngiAarhus er din mulighed for at lave spændende aktiviteter, fordybe dig i interesser, knytte venskaber for livet, blive klogere på verden - og i det hele taget have det sjovt sammen med andre.