Vi har altid fokus på vores kvalitet, så vi skaber de bedste fritidstilbud til børn og unge i Harlev, Stautrup, Vestergaard, Rosenvang, Søndervang, Viby, Frederiksbjerg og ved Læssøesgade.

I vores fritids- og ungdomsskoledistrikt stræber vi efter at skabe den allerbedste fritid for børn og unge, uanset hvem de er, hvor de er, og hvad de kan. Vores voksne er kompetente og har et stort nærvær, når vi lytter til og taler med børn og unge, og når vi motiverer dem til at mestre deres eget liv.

I vores klubber, på vores legepladser og i Ungdomsskolen er vi i en evig udvikling. Vores rammer og miljøer er ikke statiske – vi udvikler os ud fra det, børn og unge har brug for. Det betyder blandt andet, at vi har fokus på, at de får en god digital dannelse, så de kan begå sig sikkert i deres onlineliv.

Aarhus Kommune har en Børn og Ungepolitik og en Fritids- og Ungdomsskoleplan, som vi i UngiAarhus SYDVEST står på. Når vi har vores fundament i orden, bliver der plads til, at vi kan møde børn og unge, der hvor de er i deres liv – uanset om det er, når det går godt, eller tingene er svære.

Sammen skaber vi den gode fritid.

Formand: Lone Sandhold Jacobsen, organisationsrepræsentant, De almene gymnasier i Aarhus - lj@vibygym.dk
Næstformand: Niels Bjørnø, organisationsrepræsentant, Kirkens Korshær Aarhus

Øvrige medlemmer:
Aage Stokholm, organisationsrepræsentant, Den Grimmeste Forening
Ivan Børsting, organisationsrepræsentant, Aarhus Skolelederforening
Marie Friborg, forældrerepræsentant, Klubben Akva
Cecilie Tang-Brock, forældrerepræsentant, Frederiksbjergklubben
Stine Busk, forældrerepræsentant, Harlev Midtpunkt
Lars Vad La Cour, medarbejderrepræsentant, Klubben Underground
Mads Thomas Denning, medarbejderrepræsentant, Ungdomsskolen
Ungerepræsentanter fra Senatet i SYDVEST, kontakt Kristoffer Rønn - krisro@aarhus.dk

Læs mere om at være med i en af vores bestyrelser (pdf)
Her kan du læse mere om valg til bestyrelser og råd i UngiAarhus (pdf)

Mangler du noget? Vil du gerne stable en event på benene eller starte et kursus i CS:GO eller graffitimaling? Eller har du en idé til et kursus, en workshop, et projekt eller en aktivitet, som ikke allerede tilbydes? Så meld dig til dit lokale SENAT.

Aarhus er opdelt i fem områder: SYD, SYDVEST, ØST, VEST og NORD.
Hvert område har sit eget SENAT, som er en form for baggrundsgruppe til Børne- og Ungebyrådet. Senaterne arbejder med events, aktiviteter, projekter og meget andet i og for børn og unge i Aarhus. Her er det meningen, at børn og unge skal opleve medborgerskab og bruge det - samt deltage og inkludere hinanden i fællesskaber.

Senatet er et ungdomsskolehold, som alle (mellem 7.klasse og 18 år) kan melde sig til. De mødes jævnligt og holder møder med spændende dagsordener. Der vil være seje oplægsholdere undervejs i forløbet til at give input til projekter, arrangementer og meget andet. Det lokale senat arbejder med idéer og forslag, som kan tilgodese den brede del af de unges ønsker i distriktet, men naturligvis også helt lokale ønsker og forslag til ungdomsskolebestyrelsen.

Fra senaterne vælges der hvert år et Børne- og Ungebyråd bestående af 31 unge, som holder møder på Rådhuset ca. hver sjette uge. Valget foregår på demokratisk vis med et rigtigt valg i uge 40, hvor alle unge i Aarhus kan stemme på deres personlige favorit. Alle kandidater skal have lavet en valgvideo. I Børne- og Ungebyrådet er det mere politiske emner, der er på dagsordenen end i senaterne.

Sammen tager både senaterne og Børne- og Ungebyrådet på flere ture i løbet af året. De sidste år har vi været på ture tur til fx Riga, Bruxelles og København og efterhånden er det blevet en tradition at tage til Folkemødet på Bornholm i juni. Nogle af turene er der egenbetaling på, mens turen til Bornholm er helt gratis. Når vi er afsted på tur, er der tovholdere med fra de forskellige områder, som kan kontaktes ved spørgsmål. Tilmelding er efter ”først-til-mølle-princippet.”

Arbejdet i både senaterne og Børne- og Ungebyrådet er upartisk.

For yderligere info kontakt den lokale Ungdomsskolekoordinator:

ØST/VEST: Casper Husted på +45 41 85 71 33 eller pr. mail cash@aarhus.dk
NORD: Jonas Steinmetz på +45 41 85 68 88 eller pr. mail jons@aarhus.dk
SYD/SYDVEST: Michael Dam på +45 21 46 66 78 eller pr. mail mird@aarhus.dk


UngiAarhus er din mulighed for at lave spændende aktiviteter, fordybe dig i interesser, knytte venskaber for livet, blive klogere på verden - og i det hele taget have det sjovt sammen med andre.