Vi dækker fritidscentrene:

 • Sabro-Skjoldhøj-Tilst
 • Sødal-Engdal
 • Toveshøj-Gellerup
 • Åbyhøj

UngiAarhus VEST består af klubber for 4. klasse til 18 år og pædagogisk ledede legepladser.

Derudover arrangerer Ungdomsskolen både undervisning og målrettede fritidsaktiviteter for unge mellem 14 og 17 år.

Vores fokusområder er

 • At 95 procent af en ungdomsårgang i Aarhus Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse.
 • Det gode ungdomsliv i nogle af Danmarks fattigste boligområder.
 • Livsmestring.

Tværgående samarbejder
UngiAarhus VEST baserer vi driften på tværgående samarbejde. Vi gør aldrig ting alene, men samarbejder altid med gode kræfter i distriktet blandt andet: 

 • DTO - det tværfaglige områdesamarbejde.
 • Get2sport og Get2job
 • Den boligsociale indsats.
 •  Og mange andre ...