Ungdomsskolen tilbyder interessebåret undervisning, lektiehjælp, studieture m.m. for alle unge i alderen 7.-klasse til og med 17 år med bopæl i Aarhus Kommune. Ungdomsskolen er bydækkende, og det er derfor muligt at deltage i ungdomsskolehold i hele kommunen. Ungdomsskoleaktiviteterne foregår på mange forskellige lokaliteter og ofte i et tæt samarbejde med fritidscentrene.

UngiAarhus VEST har fire fritidscentre:

Fritidscenter Sabro-Skjoldhøj-Tilst består af en fritids- og ungdomsklub/ungemiljø og en pædagogisk ledet legeplads, der er beliggende tæt på Sabro Korsvejskolen samt en fritids- og ungdomsklub og en pædagogisk ledet legeplads, der er beliggende på to matrikler begge tæt på Tilst Skole. Skjoldhøj fritids- og ungdomsklub ligger på samme matrikel som Skjoldhøjskolen og huser desuden Klubskolen i UngiAarhus, som er et alternativt skoletilbud til unge i udskolingen.  

Fritidscenter Åby-Åbyhøj består af en fritidsklub, der er beliggende tæt på Gammelgårdsskolen samt en ungdomsklub/ungemiljø (12’ern), der er beliggende på samme matrikel som Gammelgårdsskolen. Åby fritids- og ungdomsklub samt ungemiljø er beliggende på Åby Skole.

Fritidscenter Gellerup-Toveshøj består af en pædagogisk ledet legeplads samt fritids- og ungdomsklub beliggende i hjertet af Gellerup ved kunstgræsbanen, og en fritids- og ungdomsklub samt pædagogisk ledet legeplads beliggende i Toveshøj.

Fritidscenter Sødal-Engdal består af fritids-og ungdomsklub i Klub3, som er beliggende på Sødalskolen samt fritids- og ungdomsklubben/ungemiljøet, som er beliggende på samme matrikel som Engdalsskolen.

UngiAarhus bygger på Børn- og Ungepolitikken i Aarhus Kommune og er forankret i Fritids- og Ungdomsskoleplanen.

Formand: Paul Natorp, Sager, der samler, paul@sagerdersamler.dk
Næstformand: Lars Mejdahl, Aarhus Forældreorganisation, lars@aafo.dk

Øvrig bestyrelse
Jesper Larsen, Brabrand Boligforening
Jens Jørgensen, FGU Aarhus
Tina Kristensen, medarbejderrepræsentant
Jens Villumsen, medarbejderrepræsentant
Dennis Soelberg, medarbejderrepræsentant
Tine Weber, medarbejderrepræsentant
Mads Stubkjær, ungerepræsentant
Jada Kufuor, ungerepræsentant

Læs mere om at være med i en af vores bestyrelser (pdf)
Her kan du læse mere om valg til bestyrelser og råd i UngiAarhus (pdf)

Mangler du noget? Vil du gerne stable en event på benene eller starte et kursus i CS:GO eller graffitimaling? Eller har du en idé til et kursus, en workshop, et projekt eller en aktivitet, som ikke allerede tilbydes? Så meld dig til dit lokale SENAT.

Aarhus er opdelt i fem områder: SYD, SYDVEST, ØST, VEST og NORD.
Hvert område har sit eget SENAT, som er en form for baggrundsgruppe til Børne- og Ungebyrådet. Senaterne arbejder med events, aktiviteter, projekter og meget andet i og for børn og unge i Aarhus. Her er det meningen, at børn og unge skal opleve medborgerskab og bruge det - samt deltage og inkludere hinanden i fællesskaber.

Senatet er et ungdomsskolehold, som alle (mellem 7.klasse og 18 år) kan melde sig til. De mødes jævnligt og holder møder med spændende dagsordener. Der vil være seje oplægsholdere undervejs i forløbet til at give input til projekter, arrangementer og meget andet. Det lokale senat arbejder med idéer og forslag, som kan tilgodese den brede del af de unges ønsker i distriktet, men naturligvis også helt lokale ønsker og forslag til ungdomsskolebestyrelsen.

Fra senaterne vælges der hvert år et Børne- og Ungebyråd bestående af 31 unge, som holder møder på Rådhuset ca. hver sjette uge. Valget foregår på demokratisk vis med et rigtigt valg i uge 40, hvor alle unge i Aarhus kan stemme på deres personlige favorit. Alle kandidater skal have lavet en valgvideo. I Børne- og Ungebyrådet er det mere politiske emner, der er på dagsordenen end i senaterne.

Sammen tager både senaterne og Børne- og Ungebyrådet på flere ture i løbet af året. De sidste år har vi været på ture tur til fx Riga, Bruxelles og København og efterhånden er det blevet en tradition at tage til Folkemødet på Bornholm i juni. Nogle af turene er der egenbetaling på, mens turen til Bornholm er helt gratis. Når vi er afsted på tur, er der tovholdere med fra de forskellige områder, som kan kontaktes ved spørgsmål. Tilmelding er efter ”først-til-mølle-princippet.”

Arbejdet i både senaterne og Børne- og Ungebyrådet er upartisk.

For yderligere info kontakt den lokale Ungdomsskolekoordinator:

ØST/VEST: Casper Husted på +45 41 85 71 33 eller pr. mail cash@aarhus.dk
NORD: Jonas Steinmetz på +45 41 85 68 88 eller pr. mail jons@aarhus.dk
SYD/SYDVEST: Michael Dam på +45 21 46 66 78 eller pr. mail mird@aarhus.dk


UngiAarhus er din mulighed for at lave spændende aktiviteter, fordybe dig i interesser, knytte venskaber for livet, blive klogere på verden - og i det hele taget have det sjovt sammen med andre.