Aarhus Byråd har vedtaget, at kvalitetsrapporter skal udgøre et redskab til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på hele 0-18års området. Rapporterne skal bidrage til at sikre det bedst mulige grundlag for at kvalificere den faglige indsats og den politiske beslutningsproces.

Informationerne i kvalitetsrapporterne er indhentet fra børnene og de unge, fra forældrene samt fra ledere og medarbejdere. Alle er vigtige informanter, idet alle parter har et medansvar samt en stor interesse i, at fritids- og ungdomsskoleområdet leverer en høj kvalitet til børnene og de unge i Aarhus Kommune.

Kvalitetsrapporter UngiAarhus