I klubberne bruger vi undersøgelsen til at få viden om, hvordan vores medlemmer trives, og om der er noget, vi skal være opmærksomme på ift. vores gruppe af børn og unge. I forvaltningen følger man desuden udviklingen af børnenes og de unges sundhed og trivsel på klub- og kommuneniveau. 
Undersøgelsen gennemføres ved, at børnene/de unge besvarer et elektronisk spørgeskema i klubben. Dit/jeres barns besvarelse vil være anonym i forhold til klubben. 
Børn og Unge analyserer de indsamlede besvarelser til statistiske formål. Resultaterne af disse analyser formidles udelukkende på et niveau, hvor de enkelte børns svar ikke kan identificeres.

Trivselsmåling 2018/19

 Du kan finde mere information klubtrivselsmålinger her