For mange er det første gang i deres liv, at de skal tage deres egen, selvstændige beslutning, som har indflydelse på fremtiden. For nogen viser beslutningen om uddannelsesvalg sig at være forkert, og andre igen trives bare ikke i det studiemiljø eller den klasse, de er placeret i.

UngiAarhus tilbyder kvalificeret opbakning, motivering og inspiration til såvel uddannelsesvalg som noget meningsfuldt at lave i tidsrummet mellem to ungdomsuddannelser.

Læs mere om vores tilbud herunder.

UngiAarhus har sammensat et forløb over fem hverdage i tidsrummet 8-13 med det formål at motivere elever i 10. klasse til at yde en indsats for at deres egen personlige, sociale og faglige udvikling.

Derudover understøtter og bidrager forløbet til, at de unge rykker sig tættere på at blive uddannelsesparate.

De unge får med varierende oplægsformer, praktiske øvelser og forskellige samtaleformer rum og redskaber til at danne positive relationer og refleksion i trygge rammer. Vores tilgang er anerkendende, og vi ser de unges positive intentioner.

Fire af temadagene holdes på elevernes skole, mens femte dag foregår i UNO Friluftscenter i Riis Skov. Hver dag har hvert sit tema med tilhørende indhold (som kan varieres, hvis skolen ønsker særligt fokus på nogle af emnerne eller andre emner):

Det gode studieår

De unge reflekterer over mening og mål for dette skoleår, samt får forståelse for, hvordan de skaber deres egen motivation. Vi arbejder med komfort-og udviklingszoner, mindset, motivation, adfærd, og det at sætte mål.

Samarbejde og udeliv

Vi udfordrer de unge i og til at arbejde sammen, være sammen i det fri, samt motiverer til at investere i fællesskabet. Vi arbejder med samarbejdsøvelser, udfordringer i grupper, motivation og mindset.

Selvværd og selvfortællinger

Vi får de unge til at tænke over og mærke efter i forhold til eget selvbillede. De unge bliver bevidste om, hvad der grundlæggende gør, at vi tror på os selv og hviler i os selv. Vi gør de unge opmærksomme på, at fællesskabet er afgørende for, hvordan vi udvikler selvværd og positive selvfortællinger. Vi arbejder med narrativer, integritet, værdier, anerkendelse, samt forståelse for, hvad selvværd er, og hvordan man øger det. 

Fællesskaber og digital opmærksomhed

Vi giver de unge indblik i negative og positive fællesskaber og giver dem en forståelse for værdifulde fællesskaber. Derudover gennemgår vi vigtigheden i at være bevidst om sin færden på nettet, herunder sociale medier. Vi arbejder med fællesskaber og gruppedynamikker, digital afhængighed, og digitale spilleregler.

Prøveforberedelse

De unge lærer at håndtere nervøsitet for prøver, og de lærer metoder til dels at strukturere deres prøveperiode, og dels i at huske hvad de læser. Vi arbejder med prøveoverblik, mindset i forhold til prøverne, forventninger, målsætning og forberedelse, samt forstærkning af korttids- og langtidshukommelsen.