Ungdomsskolen har ansvar for:

 • At informere de unge om, hvor og hvornår der er plads på knallerthold.
 • At kontrollere, at knallerteleverne er mindst 14 år og seks måneder, når de starter på undervisningen.
 • At undervise i lille knallert i overensstemmelse med kravene.
 • At kontrollere, at eleverne overholder kravene til fremmøde.
 • At gennemføre teoriprøve og praktisk prøve for eleverne.
 • At hjælpe knallerteleverne med at udfylde kørekortansøgning.

At knallerteleverne afleverer:

 • et foto, der opfylder kravene til kørekort.
 • et kopi af bevis for gennemført kursus i færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertkørere. Kurset må højst være ét år gammelt, når de går til praktisk prøve.

Når du har bestået din køreprøve har Ungdomsskolen ansvaret for:

 • At kontrollere elevens identitet, samt at eleven har sædvanlig bopæl i Danmark.
 • At udfylde elevens stamkort (skal underskrives af eleven), når køreprøven er bestået.
 • At indsende stamkort, kørekortansøgning og foto til Borgerservice.
 • At udstede et midlertidigt kørekort til de elever, der er fyldt 15 år, når de består den praktiske prøve.

Hvis du mod forventning ikke består teori- eller praktisk prøve:

 • At tilbyde dig en ny prøve mod et gebyr på 250 kroner.

Du har som knallertelev ansvar for:

 • At betale for knallertundervisning.
 • At medbringe et foto, der opfylder krav til kørekort.
 • At gennemføre kursus i færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere og at aflevere kopi af kursusbeviset på ungdomsskolen.
 • At gennemføre knallertundervisningen og gå op til teori- og køreprøve.
 • At møde op til alle undervisningsgange - du kan ikke få knallertkørekort ellers. 

Aarhus Kommune har ansvar for:

 • At ungdomsskolen udbyder knallertundervisning.
 • At der bliver opkrævet betaling for knallertundervisningen.
 • At indberette til kørekortregistret, at der skal udstedes kørekort til en ansøger. Det sker via Borgerservice.