Ungdomsskoleafdelingsledere for almenundervisningen:

Casper Husted
cash@aarhus.dk
+45 41 85 71 33

Nanna Rosenløv
naro@aarhus.dk
+45 51 57 50 60

Charlotte Sandgaard
sacha@aarhus.dk
+45 41 85 85 75

Michael Dam
mird@aarhus.dk
+45 21 46 66 78

Mads Thostrup Kristensen
kthma@aarhus.dk
+45 28 34 21 02

Ungdomsskoleafdelingsleder for 18-25 års indsatsen i Bispehaven, Gellerup og Toveshøj:

Nadia Helmy Ahmed
nadheah@aarhus.dk

+45 23 35 49 88