OCN-beviset kan fortælle om meget forskellige ting, du har lært rundt omkring - for eksempel i virksomhedspraktik, på kurser og produktionsskoler, i STU-undervisningen og mange andre steder.

Ideen med OCN er at give dig som ung et troværdigt bevis på det, du har lært. Et bevis du kan bruge, når du senere søger arbejde, uddannelse eller videre kvalificering efter skolen.

Open College Network (OCN) er en metode til at give et validt kompetencebevis på formel og uformel læring. OCN-metoden giver bevis på de kompetencer, vi får udenfor skolen. Al læring er værd at anerkende, både for elever med og uden en grunduddannelse. 

Metoden kan differentieres til grupper og/eller individuelt til de unge, selv om de er i samme forløb.

Læs eventuelt mere på https://ocn-danmark.dk/