Ungdomsskolekoordinatorer, UngiAarhus NORD

Jonas Steinmetz
jons@aarhus.dk
+45 41 85 68 88

Brian Skifter
skifter@aarhus.dk
+45 29 20 37 10

Her kan du se årets katalog for ungdomsskolen i UngiAarhus NORD

Læs mere om UngiAarhus distrikt NORD