Fritidshuset Ellekær er en øvebane på vejen mod at blive ung. Her handler det om fællesskabet, at kende sine egne og andres grænser og mærke omsorg og tryghed i gode rammer. 

Her møder børnene kompetente voksne, der udfordrer dem blidt og skaber trygge rammer for, at de kan prøve noget nyt, som de måske hverken troede, de kunne eller turde øve sig i. 

Det gælder ikke om at være verdensmester, men om at være med og bidrage med dét, man kan, og som man gerne vil være endnu bedre til. Vi giver dit barn medbestemmelse, så dit barn øver sig i at være selvstændig og træffe egne valg. 

Som forælder har du medindflydelse på dit barns hverdag i fritidsklubben. Du er altid velkommen til at tage en snak med personalet eller klubbens leder om, hvordan dit barn har det eller om forhold i klubben, som du har en holdning til.

Vi har et forældre- og ungeråd, der består af forældre-repræsentanter, børne-/ungerepræsentanter, medarbejdere og klubbens leder. De mødes og drøfter, hvordan rammerne og aktiviteterne i klubben bliver allerbedst under hensyn til de retningslinjer, der er givet i Aarhus Kommune.

Læs mere om at deltage i vores forældre- og ungeråd (pdf).

Hos os har vi fokus på trivsel, udvikling, godt kammeratskab og fede oplevelser. Lige nu kan børn for eksempel deltage i madlavning, krea, gaming, fjernstyrede biler og ture ud af huset. Vi ændrer vores aktiviteter i takt med børnenes ønsker, og det er de voksne, der skaber rammerne, men det er børnene, der fylder dem ud.

Hvis du vil vide mere om klubben, er du meget velkommen til at ringe eller kigge forbi. Du finder vores adresse og telefonnummer under "kontakt".