Gå til hovedindhold

Gadeplan

Gadeplan Børn og Unge består af 13 medarbejdere, en fagkoordinator og en leder. Vi er en mangfoldig personalegruppe med en bred vifte af kompetencer, og tilsammen har vi mange års erfaring indenfor opsøgende arbejde

 • Læs op

Indhold

  Vi arbejder i hele Aarhus Kommune, hvor vi dækker 46 skoledistrikter og et areal på 469 km2. Der er ca. 27.000 unge mellem 10-17 år i kommunen. Det daglige arbejde udføres i teams, hvor vi arbejder med afsæt i lokal forankring men også, at vores faglige kompetencer bruges bydækkende.   

  • Team Nord består af fire medarbejdere  
  • Team Vest består af fem medarbejdere   
  • Team Syd består af fire medarbejdere

  Vores målgruppe er børn og unge i alderen 10-17 år med særlig fokus på de 10-14-årige. I forebyggelsestrekanten er vores primære opgave det generelle og specifikke område. Vores arbejde bygger på de unges frivillige medvirken og motivation.

  Sammen med lokale aktører – både civile og kommunale – støtter vi unge i, at de via deres fritid og andre sunde fællesskaber, får bedre forudsætninger for læring, udvikling og trivsel. Vores opgave er at skabe eller understøtte fællesskaber for dem, der kan selv, og dem, der har brug for hjælp ved at understøtte og forstærke de beskyttende faktorer i de unges liv.

  I vores arbejde har vi også kontakt til de mest udsatte unge. Vi inkluderer de unge i vores indsatser, hvis vi vurderer, at mulighederne er til stede og indsatsen tillader det. Andre gange brobygger vi disse unge videre til det kommunale system, hvor der kan ydes en særlig indsats.  

  Den opsøgende gadeplansopgave er mangeartet og løses forskelligt afhængigt af, hvilket lokalområde der er tale om. Kommunikationen og indsatsniveauet er højt i de områder, hvor vi har vores daglige gang. I de øvrige områder er indsatserne opgavebestemt, hvor samarbejdspartnerne i lokalområdet kontakter os, når de har brug for sparring eller en understøttende indsats.

  Det opsøgende arbejde har forskellige fremgangsmåder afhængig af opgaven: direkte gadearbejde som f.eks. runderinger og åbne ad-hoc aktiviteter, aktivitetsforløb, brobygningsforløb, relations arbejde, afdækningsforløb, bydækkende arbejde, rådgivning og samskabelse m.m.

  Det tværfaglige samarbejde er vigtigt for os, for at få opgaveløsningerne forankret i lokalområderne samt for at sikre en helhedsorienteret indsats. Vores opgaver løses derfor altid i samarbejde med lokale samarbejdspartnere.

  Du kan kontakte ssp@mbu.aarhus.dk, hvis du oplever en lokal eller bydækkende problemstilling/bekymring.

  For at løse opgaven hurtigt og kvalificeret har vi brug for, at følgende data: 

  1. Hvad oplever i - beskrivelse af problemstillingen  
  2. Hvornår oplever i det - tidspunkt, ugedag, hvor længe har i oplevet det  
  3. Hvem - beskrivelse af de unge (kendte/ukendte unge, alder, antal, kan, bopæl, interesser med videre)
  4. Beskriv af handlinger - hvad I har gjort indtil nu
  5. Hvem er lokale og eksterne samarbejdspartnere ift. problemstillingen (fritidstilbud, skole, sagsbehandlere, frivillige, andre)   
  Gadeplans faglige principper
  Sidst opdateret: 9. juli 2024