Fritidsklubben i Klubben Sabro er en øvebane på vejen mod at blive ung. Her handler det om fællesskabet, at kende sine egne og andres grænser og mærke omsorg og tryghed i gode rammer.

Her møder børnene kompetente voksne, der udfordrer dem blidt og skaber trygge rammer for, at de kan prøve noget nyt, som de måske hverken troede, de kunne eller turde øve sig i. 

Det gælder ikke om at være verdensmester, men om at være med og bidrage med dét, man kan, og som man gerne vil være endnu bedre til. Vi giver dit barn medbestemmelse, så dit barn øver sig i at være selvstændig og træffe egne valg. 

Som forælder har du medindflydelse på dit barns hverdag i fritidsklubben. Du er altid velkommen til at tage en snak med personalet eller klubbens leder om, hvordan dit barn har det eller om forhold i klubben, som du har en holdning til.

I alle klubber er der et forældre- og ungeråd. Rådet består af forældrerepræsentanter, børne-/ungerepræsentanter, medarbejdere og klubbens leder. De mødes og drøfter, hvordan rammerne og aktiviteterne i den lokale klub bliver allerbedst under hensyn til de retningslinjer, der er givet i Aarhus Kommune.
Hos os er der fokus på venskab, trivsel, udvikling, medbestemmelse og fællesskaber.
Hver dag kan dit barn få lidt at spise og deltage i cykelværksted og mountainbike, kreativ, bål, klatring, gaming, rulleskøjter, HestiVEST, minigolf, børnegrupper hvor vi taler om venskab, trivsel og at blive teenager og meget mere.
Vi har også en årlig weekendtur, klubdag i Tivoli og en festival.
Du er altid velkommen til at kigge forbi og møde os i klubben.