Gå til hovedindhold

Børn og unge i modtagerklasser

I UngiAarhus er børn og unge i modtagerklasser velkommen i vores fritids- og ungdomsklubber

 • Læs op

Indhold

  Børn og unge fra modtagerklasser har mange forskellige kulturelle og sociale baggrunde samt årsager til at være i Danmark. Oftest fordi de er flygtninge, men det kan også være, fordi deres familier har fået arbejde her.

  I vores fritids- og ungdomsklubber fokuserer vi på følgende i vores pædagogiske arbejde og bidrag med at integrere børn og unge fra udlandet i det danske samfund:

  Sprogudvikling

  Den bedste måde at lære et nyt sprog på er ved at bruge det. Ud over korrekt udtale omfatter det at lære at tale dansk også at forstå talemåder, begreber, nuancer og betydning af ord og vendinger i forskellige situationer. Vi taler dansk i klubberne, og i mødet med jævnaldrende om fritidsaktiviteter er der rig mulighed for at øve sig og udvide sit nye sprog.

  Hverdagens regler og værdier

  Vi gør en ekstra indsats for, at udenlandske børn og unge lærer at begå sig i en almindelig hverdag med skole, venner, fritid, og så videre. Ligesom i andre lande har vi i Danmark både tydelige og uskrevne regler, som gør, at vi kan omgås uden de store misforståelser eller problemer. Vi taler meget med alle vores klubmedlemmer om, hvordan man omgås hinanden. Det kan for eksempel være i forhold til at løse konflikter ved at tale om tingene, at kende og overholde regler i spil og andre klubaktiviteter, bordmanerer, med videre. Vi arbejder på, at børn og unge, uanset hvor de kommer fra, bliver fortrolige med danske værdier og det danske samfund, så de kan begå sig i Danmark.

  Tillid og relationer

  Uanset hvilken baggrund og årsag, der er til, at børn og unge fra udlandet er i Danmark, så er de alle sammen blevet fjernet fra en anden hverdag og skal have fodfæste i en ny her. For de fleste er det en stor omvæltning. Vi ved, at gode relationer er af stor betydning for, om integration lykkes. Det samme gælder tillid, så vi prioriterer højt, at der dannes tillidsfulde relationer mellem både klubmedlemmerne indbyrdes og til vores medarbejdere.

  Mere information

  Vil du vide mere, eller har du et barn i modtagerklasse, som vil have gavn af at gå i klub, så kontakt din lokale klub.

  Find din lokale klub

  Sidst opdateret: 20. februar 2024