Gå til hovedindhold

Børn og unge i specialklasser

Stort set alle fritids- og ungdomsklubber i UngiAarhus har medlemmer, som går i skole i specialklasser

 • Læs op

Indhold

  Det er vores grundholdning, at der er plads til børn og unge med mange forskellige slags baggrunde, resurser og udfordringer i vores klubber. Derfor er børn og unge fra specialklasser en fuldt integreret del af vores klubber. Det vil sige, at specialklassebørn deltager på lige fod med de øvrige medlemmer i klubbernes aktiviteter.

  Til gengæld er vi meget opmærksomme på, at specialklassebørn i deres udvikling ligger andre steder end børn og unge fra almindelige klasser. Det gælder både fra individ til individ og i diverse udviklingszoner hos den enkelte for eksempel socialt, psykisk, motorisk, fagligt, og så videre. Derfor er vores tilgang til specialklassebørn også specialpædagogisk. Det vil sige, at vi sætter os i børnene og de unges sted samt ind i eventuelle diagnoser og ser, hvor børnene og de unge har deres stærkeste resurser og tager udgangspunkt dér fra.

  Det kommer blandt andet til udtryk på følgende måder:

  Alle medlemmer fra specialklasser har en kontaktpædagog i klubben blandt pædagogerne, som udarbejder handleplaner for vedkommendes udvikling og generelle trivsel. Både på sigt og til hverdag.

  Til hverdag er der lagt strategier for, hvordan børnene og de unge møder ind, er i klub, og tager hjem derfra. Nogle har for eksempel brug for at sidde for sig selv i noget tid og falde til, inden vedkommende kan deltage i aktiviteter, mens andre har behov for at snakke med en voksen. En del har gavn af faste rammer, og andre bruger noget af tiden i klubben på at træne nye praktiske vaner som eksempelvis at kunne tage bussen hjem selv eller forbedre sin personlige hygiejne.

  I forhold til at deltage i aktiviteter har kontaktpædagogerne forinden dannet sig et indtryk af, hvad barnet interesserer sig for og har flair for. Nogle gange oprettes aktiviteten som noget nyt i klubben, men uanset hvad, så er alle klubmedlemmer velkommen til at deltage. Formålet er dels, at specialklassebørnene får nogle succesoplevelser, og dels er sammen med andre børn og unge om fælles interesser. Desuden får børnene og de unge fra specialklasser at se, hvilke mange andre typer af fritidsaktiviteter, der er i klubberne, så de inspireres og opmuntres til også at deltage i dem og de tilhørende fællesskaber.

  Vi prioriterer og tager os tid til at sikre, at også børn og unge fra specialklasser rummes, udvikler sig, har det godt og trives i vores klubber.

  Find din nærmeste fritids- og ungdomsklub

  Sidst opdateret: 20. februar 2024