Børnene og de unge er en integreret del af klubfællesskabet, men personalet har blik for, at og hvornår det enkelte klubmedlem har behov for støtte til den personlige, fysiske eller psykiske udfoldelse og udvikling.

Det betyder, at der i klubberne er kontaktpersonsordning, udvidet forældresamarbejde, tværprofessionelt samarbejde, og en særlig forpligtelse til at sørge for, at dit barn trives personligt og socialt. Afhængig af behovet for støtte bliver der også udarbejdet beskrivelser af dit barns aktuelle vanskeligheder, samt individuelle handleplaner, som har til hensigt at hjælpe dit barn bedst muligt. Vores klubtilbud er udviklet og kvalificeret i tæt samarbejde med PPR, Handicapcentret for børn, samt specialklasser i hele kommunen.

Mere information

Vil du vide mere om din lokale fritids- og ungdomsklubs tilbud til børn og unge med særlige udfordringer og/eller diagnoser, så kontakt klubben og aftal gerne et møde med en rundvisning og information om, hvad den kan gøre for dit barn.

Taxaordning

Det er desuden muligt at søge taxaordning mellem skole, klub og hjem til de børn og unge, der har vanskeligt ved på egen hånd at benytte offentlige transportmidler.