Gå til hovedindhold

UngiAarhus mentorordning

Mentorordning for unge i 6.-10. klasse med brug for særlig støtte og vejledning for at blive klar til ungdomsuddannelse og ungdomsliv

 • Læs op

Indhold

  Hvad?

  Mentorordningen er et gratis tilbud til unge med et særligt behov for støtte og vejledning - en ekstra hånd i ryggen - for at kunne gennemføre folkeskolens afgangsprøve/10. klasseprøven og blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddannelse.

  De unge, der deltager i mentorordningen, får mulighed for at samarbejde med en mentor om at få styrket deres sociale, personlige og faglige kompetencer. Målet er at gøre de unge i stand til at få det optimale ud af deres skolegang, fritidsliv og senere – ungdomsuddannelse. Deltagelsen er frivillig for den unge.

  Hvem?

  Elever i 6. til 10. klasse med behov for social, personlig samt faglig støtte og vejledning for at blive parat til ungdomsuddannelse og ungdomsliv. Eleven er motiveret for deltagelse i et mentorforløb og er også i stand til at profitere af et sådan forløb. Mentorordningen er en forebyggende indsats, og den unge modtager ikke ydelser i henhold til serviceloven og er ikke behandlingskrævende.

  Mentorerne er professionelle venner og rollemodeller! De er unge voksne og typisk studerende fra mange forskellige uddannelsesretninger.

  Hverdagen i et mentorforløb:

  Aktiviteterne i et mentorforløb tager altid afsæt i den unges behov og interesser. De kan eksempelvis tage på besøg på en uddannelsesinstitution, lave lektier, besøge den unges eller mentors hjem, tage på museum eller andet. Et mentorpar mødes typisk én gang om ugen i to til tre timer og planlægger selv indholdet af deres møder samt hvor og hvornår mødet finder sted.

  Et mentorforløb kan have forskellig varighed og afsluttes senest, når den unge er et år inde i sin ungdomsuddannelse.

  UngiAarhus mentorordning er en bydækkende indsats. Hvert mentorforløb bygger på et tæt samarbejde mellem den unges skole og UngiAarhus.

  Sidst opdateret: 20. februar 2024