Gå til hovedindhold

Karriere i UngiAarhus

Hvis du vil være med til at gøre en forskel for børn og unge - hver dag, så skal du søge job hos os i UngiAarhus

 • Læs op

Indhold

  I UngiAarhus har vi fritids- og ungdomsklubber i alle Aarhus' skoledistrikter, og vores ungdomsskole er bydækkende sammen med vores særlige tilbud og Gadeplan. 

  Hvis du gerne vil være vores nye medarbejder, så skal du motiveres af at gøre en forskel for børn og unge. Du skal være en tydelig og faglig stærk rollemodel og bringe dig selv i spil, når der er brug for det.

  Sådan søger du

  Vi slår alle ledige stillinger op på Aarhus Kommunes jobportal, og der kan du også læse mere om, hvordan du søger job i Aarhus Kommune. 

  Find job på aarhus.dk/job

  Uopfordrede ansøgninger

  Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger, da vi slår alle stillinger offentligt op. På den måde sikrer vi, at vores medarbejdere bliver udvalgt mellem alle interesserede ansøgere. 

  Ansættelse i Ungdomsskolen

  Du er altid velkommen til at kontakte en af vores afdelingsledere i Ungdomsskolen, hvis du har en idé til et hold eller fag, som vi kan udbyde. 

  Kontakt en ungdomsskoleafdelingsleder

  Vores uddybede medarbejderprofil

  UngiAarhus er fritids- og ungdomsskoleområdet i Børn og Unge. Vi er en bydækkende organisation med det overordnede formål at give alle børn og unge i Aarhus Kommune de bedst mulige vilkår for deres opvækst og udvikling.

  UngiAarhus står for alle kommunale fritids- og ungdomsskoletilbud til børn og unge fra fjerde klasse til 18 år (21 år for unge med særlige behov) samt Gadeplan.

  Vi har fritids- og ungdomsklubber i alle skoledistrikter. Vi tilbyder ungdomsskole og andre målrettede tilbud til børn og unge i Aarhus Kommune, ligesom vi har et særligt ansvar for at skabe tilbud til udsatte børn og unge. Vores tilbud komplementerer skolegangen gennem partnerskabsaftaler med skolerne, når det kommer til de unges dannelse og uddannelse i et 0-18-års perspektiv.

  Vi opererer på mange arenaer og matrikler i et tæt samarbejde med mange interessenter; både lokalt og på tværs af geografiske områder, i tværfaglige arbejdsgrupper og med bydækkende aktiviteter. Vi arbejder samtidig opsøgende for at få flest muligt unge med i fællesskaber.

  Vi prioriterer forældresamarbejdet højt og har et konstant fokus på at videreudvikle samarbejdet og den gode dialog.

  Vi er optaget af at videreudvikle vores høje pædagogiske faglighed, og vi har fokus på de sociale fællesskaber, børnene og de unge indgår i. Vi bidrager til og tager aktivt del i opgaven med at udvikle livsduelige og robuste børn og unge. Vi er vigtige og tydelige fagpersoner, som arbejder med den komplekse opgave, det er at rumme mange og forskellige børn og unge og samtidig indgå i tætte, relevante samspil. Med fokus på både relationen og den unges progression reflekterer vi over egen praksis og begrunder og dokumenterer vores metodevalg.

  Her kan du læse mere om UngiAarhus og om Aarhus Kommunes fritids- og ungdomsskoleplan.

  Hos os vil dine arbejdstider være fleksible, og vi arbejder både om aftenen og i weekender.

  Du motiveres af at gøre en forskel i arbejdet med børnene og de unge. 

  Du er en tydelig og faglig stærk rollemodel. Du bringer dig selv i spil, og du ved, hvornår du skal være coachende, i tæt og respektfuld dialog - og hvornår du skal være vedholdende. Med fokus på både trivsel og progression ser du, hvad der er behov for, både for den enkelte og for fællesskabet. Du motiveres af selvstændig opgaveløsning, kompetenceudvikling og at deltage i udviklingsprocesser sammen med fagligt stærke kolleger.

  Dine opgaver omfatter:

  • At deltage aktivt i indsatser og tilbud
  • At være medansvarlig i projekter og indsatser
  • At etablere og gennemføre processer sammen med de unge
  • At indgå i tværfagligt samarbejde mellem fx klub, skole og ungdomsskole
  • At bidrage til og deltage i bydækkende initiativer
  • At deltage i samarbejder med mange forskellige interessenter
  • Skriftlig dokumentation og evaluering

  Faglig og erfaringsmæssig baggrund:

  • En relevant uddannelsesmæssig baggrund
  • Stærk pædagog faglighed og erfaring med ungdomspædagogik
  • Erfaring med samarbejde på tværs af faggrupper
  • Viden om børn og unges udvikling og adfærd, herunder viden om børn og unge med særlige behov
  • Erfaring med konflikthåndtering
  • Erfaring med it, sociale medier og digital dannelse

  Personlige kompetencer:

  • Stærke relationelle kompetencer
  • Personlig integritet- der er overensstemmelse mellem ord og handling
  • Empatisk, rummelig og fleksibel
  • Samarbejdende, lyttende og anerkendende
  • Handlingsorienteret og initiativrig. Du får ting til at ske og har modet til at handle, også på det svære
  • Tydelig kommunikator både mundtligt og skriftligt
  • Systematisk og struktureret
  Sidst opdateret: 9. juli 2024