Gå til hovedindhold

Faglig nyorientering i UngiAarhus

Den fritidspædagogiske vision for UngiAarhus afspejler det, der er vigtigt omkring børn og unge i deres livs- og dannelsesrejse - både set fra forskeres, de professionelles og ikke mindst fra børnenes og de unges perspektiv.

 • Læs op

Indhold

  Samfundet, og dermed også ungdomslivet, har ændret sig de senere år. Der stilles nye krav til os alle, og det afspejler sig også de i unges liv.

  Fra forskningen ved vi, at mange børn og unge i dag oplever præstationspres i hverdagen. For børn og unge er denne udvikling med til at skabe en relativt snæver opfattelse af, hvad ’det normale’ er, og der udvikler sig en tendens til, at ’det perfekte’ bliver den nye norm; det der stræbes efter. Det ’helt almindelige’ er ikke nok til at blive set, blive anerkendt, gøre sig gældende og få positiv opmærksomhed.

  Denne bevægelse skaber både indre krav om at kunne præstere det helt særlige og samtidigt angsten for ikke at slå til. I børn og unges hverdag er det med til at skabe usikkerhed og sårbarhed uanset alder og baggrund.

  Arbejdet med visionen bekræftede heldigvis også, at børn og unge i dag ønsker et liv fyldt med fællesskaber, positivt samvær, diskussioner og meningsfulde aktiviteter. De er optagede af at indgå i nære fællesskaber. De insisterer på retfærdighed, fornuft og rationel handling, og de opsøger viden om verden og de emner, der optager dem. Mange dyrker diskussion og engagement i det nære, men har ikke nødvendigvis lyst til at gøre det i offentligheden.

  Det er lige præcis i spændingsfeltet mellem mulighederne og udfordringerne i børn og unges liv, at UngiAarhus har værdi for alle børn og unge. Det er i ønsket om at skabe fællesskaber og miljøer i børnene og de unges liv, hvor de kan blive til ’nogen’ og til ’noget,’ som ikke er forudbestemt af andre.

  Det kalder på en fritidspædagogisk praksis, der i takt med, at børn og unge bliver ældre gradvist sætter stærkere fokus på det åbne, sags- og verdensorienterede, handlende og eksperimenterende rum, hvor børnene og de unge er aktive medskabere af deres liv og af samfundet omkring dem – og dermed også er medskabere af UngiAarhus.

  Vi står allerede på et solidt, pædagogisk fundament, der er bygget op af blandt andet Børne- og Ungepolitikken, Fritids- og Ungdomsskoleplanen, UngiAarhus’ kernefortælling, Kvalificeret Selvbestemmese og meget mere.

  Med vores nye viden fra forskningen og processen omkring visionen i rygsækken vil vi udvikle og orientere vores fritids- og ungdomspædagogiske praksis i klubber, på de pædagogisk ledede legepladser og i ungdomsskolen. 

  Vi vil arbejde med et nyt mindset for den pædagogiske dagligdag sammen med børn og unge, hvor vi i højere grad er nysgerrige på, hvad der er vigtigt og motiverende for de unge, før vi skaber rammen eller før, vi præsenterer løsningsmuligheder.

  Vi skal derfor som fagligt felt sætter spot på:

  • At være opdateret på de samfundstendenser, der er i og omkring de unge – på godt og ondt,
  • At sætte de unges liv i centrum af vores praksis – fordi det er lige præcis i det felt, at fritidspædagogikken har sin berettigelse,
  • At understøtte de unge i at være nysgerrige og modige, så de i højere grad lykkes med at være aktører og samfundsbevidste medborgere i eget liv,
  • At den fritidspædagogiske praksis – for at understøtte dette – skal være eksperimenterende (fremfor instruerende) og understøttende.

  De fire principper er ledetråde for den faglige nyorientering og implementeringen af den fritidspædagogiske vision i UngiAarhus.

  Nyorienteringen sætter retning for vores arbejde og udfordrer vores kultur og daglige praksis – med det simple formål, at vi hver dag udvikler vores praksis så vi skaber værdi for alle børn og unge i Aarhus.

  Vær opdateret!

  … fordi det er det, der er i og omkring de unge, der er vores omdrejningspunkt

  Vi skaber værdi for børnene og de unge, når vi er opdaterede og fagligt orienteret af de muligheder og udfordringer, som er til stede i børn og unges liv.

  Derfor vil vi

  • skabe rammer, der sikrer at vi er opdateret på de samfundsmæssige tendenser og dagsordner, der gør sig gældende i børn og unges liv,
  • tilrettelægge en praksis, der er orienteret af de muligheder og udfordringer, som er til stede i børn og unges liv,
  • videndele på tværs af UngiAarhus.

  Det gør vi ved at …

  Tage udgangspunkt i det autentiske!

  ... fordi det er de unges egne interesser og udfordringer, der driver værket.

  Vi skaber værdi for børn og unge ved at arbejde med autentiske problemstillinger fra deres liv og verdenen.

  Derfor vil vi

  • udvikle en praksis, der er orienteret af de muligheder og udfordringer, som er til stede i børn og unges liv,
  • arbejde med en projekt- og handlingsorienteret praksis,
  • tage afsæt i autentiske problemstillinger fra børn og unges hverdag i vores praksis,
  • inddrage lokalsamfundet og indgå i samskabelse.

  Det gør vi ved at …

  Lade børn og unge ta initiativet!

  ... fordi det giver dem mulighed for at udforske det der er vigtigst for dem og handle på det

  Vi skaber værdi for børnene og de unge ved at understøtte miljøer og fællesskaber, hvor de er initiativtagere og aktive medskabere, der anerkendes for deres ressourcer.

  Derfor vil vi

  • udvikle en kultur og et mindset, hvor børn og unge er aktive medskabere af deres fritidstilbud og
   fritidsundervisning,
  • udvikle en praksis, hvor børn og unge er initiativtagere og udviklere af aktiviteter og undervisningsforløb,
  • være rejsevejledere på de unges livsparathedsrejse mod at turde, have lyst til og mestre at være aktivister i eget liv.

  Det gør vi ved at…

  Eksperimentere og undersøge sammen!

  ... fordi det inspirerer børn og unge til at være nysgerrige og turde at gøre.

  Vi skaber værdi for børnene og de unge ved sammen med dem at arbejde med en undersøgende og eksplorativ praksis.

  Derfor vil vi

  • udvise fagligt mod til at være i eksperimentarier sammen med børnene og de unge,
  • arbejde med designtænkning i vores faglige praksis,
  • sammen med børnene og de unge, være undersøgende på de tendenser og dagsordner, der gør sig gældende i deres liv,
  • have et systematisk fokus på at være faciliterende, så det er barnet og den unge, der er driver af værket.

  Det gør vi ved at …

  Sidst opdateret: 5. juli 2024