For UngiAarhus er forældrene en utrolig vigtig samarbejdspartner, når det kommer til det enkelte barn eller unge.

Derfor inddrager vi altid forældrene i dagligdagen. Vi synliggør også, hvad vi gør, så forældrene kan følge med i, hvad der sker.

Gennem dialog med forældrene vil vi inddrage dem i de unges fritidsliv. Og vi fortæller om, hvordan vi arbejder med de unge, så forældrene får en forståelse for den måde, vi arbejder med dannelse på. 

Vi arbejder pædagogisk og kommunikativt med at give forældrene større indsigt i, hvad UngiAarhus arbejder med særligt i forbindelse med samarbejdet mellem skolerne og klub, samarbejdet mellem klub og hjem og om personalets indsatser i forbindelse med barnets udvikling.

Forældrene har også mulighed for at deltage i UngiAarhus' arbejde - både gennem de lokale forældre-ungeråd i de enkelte enheder, eller ved at deltage i bestyrelsesarbejdet på distriktsniveau. 

Læs mere om at være med i en af vores bestyrelser (pdf)

Læs mere om at være med i de lokale forældre-ungeråd (pdf)